تاثیرات مهره مار:

تاثیرات مهره مار:

مهره مار با توجه به اینکه در زمان جفت گیری مارها و در اثر فرایند انرژی مغناطیسی بوجود می آید بیشتر در اعصاب و روان آدمی تاثیر میگذارد که باز بستگی به روحیات و خلق و خو و احساسات آدمی دارد, با توجه به مستندات بهترین و بیشترین تاثیرات را مهره مار شاه کبری در تمدد اعصاب , رسیدن به خودباوری و اعتماد به نفس مطلوب را دارد. البته نباید از دیگر تاثیرات مهره مارها غافل شد از جمله:

روابط اجتماعی - جذابیت میان اطرافیان - محبوبیت - دلبری و دلربایی - شانس - بخت گشایی - اقبال خوب - محبوبیت و جذابیت بین جنس مخالف - زبانبندی - طلسم محبت - کلید خوشبختی - اعتماد به نفس - آرامش روحس روانی - ثروت - گره گشایی مشکلات و....

/ 0 نظر / 16 بازدید